Administrations provinciales à Gand

1

Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid

2

Kalandeberg 1

3

Gouverneur en Deputatie, Provinciegriffier

4

DIRECTIE RUIMTE & MOBILITEIT

5

Provinciehuis

6

DIRECTIE ECONOMIE, LANDBOUW & PLATTELAND, EUROPESE EN INTERNATIONALE SAMENWERKING

7

DEPARTEMENT FINANCIEN

8

DIRECTIE ONDERWIJS & VORMING

9

DIRECTIE ONDERWIJSINSTELLINGEN

10

DEPARTEMENT INTERNE ORGANISATIE

11

LOGISTIEK DEPARTEMENT

12

DEPARTEMENT PERSONEEL

13

DIRECTIE RECREATIEDOMEINEN

14

Centrale dienst Onderwijsinstellingen

15

DIRECTIE ERFGOED

16

DIRECTIE LEEFMILIEU

.